Etiske regler

Etiske regler for Sørum Hundeklubb

1. Som medlem av Sørum Hundeklub forplikter jeg med til å behandle alle
    hunder og medlemmer med respekt.
2. Som medlem av SHK skal jeg benytte positiv hundetrening og spre lærdom og
    kunnskap om dette.
3. Jeg tar sterk avstand av metoder som utøver fysisk avstraffelse av hund.
4. Jeg skal utvise god sportsånd og tilby min hjelp og støtte til andre.
5. Jeg skal engasjere meg i klubbens arbeid både innad og utad.
6. Jeg forplikter meg å forholde meg til klubbens regler og vedtekter.
7. Jeg er inneforstått med at brudd på klubbens vedtekter og regler kan medføre
    utestenging av klubben.