Hundeloven

Etter henvendelse til Lovdata om å legge ut hele loven, er vi blitt bedt om å kun legge ut en link, da vi ellers ville ha gått mot åndsverkreglementet.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20030704-074.html&emne=HUNDELOV*&.