Sørum Hundeklubb

Velkommen som medlem i Sørum Hundeklubb

Medlemskontigent:
Hovedmedlem: 200 kr.
Familiemedlem: (person fra samme husstand) 50 kr.
Til Konto nr : 1321.14.25479

Kontigentet gjelder for et helt år.
Kurs og foredrag kommer i tillegg til medlemskontigentet. 

For å bli medlem, send oss en beskjed med følgende info:
* Navn
* Adresse
* Tlf.
* Medlemstype (Hovedmedlem/ familiemedlem)
* Hundens navn, fødselsdato og rase


Du skriver din epostadresse i feltet til høyre. Opplysninger forespurt ovenfor skrives i det store feltet nederst.