Kontaktinformasjon Sørum Hundeklubb

Har du spørsmål om klubben er du velkommen til å ta kontakt.

Sørum hundeklubb`s epost:
Epost


Sørum Hundeklubb

Organisasjonsnr. 895 264 822

Leder: Jane Eid. je.kae@online.no Tlf: 91759878.
 
Kasserer: Kari Anne Einarsen | | Tlf: 90590963Sørum Hundeklubb har også egen side på Facebook.